Kort #18052

 Kungl. biblioteket
Lokalkatalog (realkatalog) över Kuncl. viblio-
teket, påbörjad på 1840-t. under bibliotekarien
chefetid; återger uppställningen
efter de omändringar, som vidtagits på elutet
av 1630-talet.

Information

Kortnr:
18052
Låda:
25 Ku-Kö
Text:

Kungl. biblioteket
Lokalkatalog (realkatalog) över Kuncl. viblio-
teket, påbörjad på 1840-t. under bibliotekarien
chefetid; återger uppställningen
efter de omändringar, som vidtagits på elutet
av 1630-talet.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort