Kort #18054

 - U. 134.

(Låneexpedi tionen )
Kungl. biblioteket
Nominalxatalog från förra hölften av 1200-talet
(till stora delar utskriven efter 1840, från o.
med bd 7 förekommer expeditionssekreteraren S.
E. Hallencreutz hand synnerligen ofta). 72 vol.
folio,.

Information

Kortnr:
18054
Låda:
25 Ku-Kö
Text:

- U. 134.

(Låneexpedi tionen )
Kungl. biblioteket
Nominalxatalog från förra hölften av 1200-talet
(till stora delar utskriven efter 1840, från o.
med bd 7 förekommer expeditionssekreteraren S.
E. Hallencreutz hand synnerligen ofta). 72 vol.
folio,.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB