Kort #18053

 U. 133.
K u no g 1. biblioteket -
Förteckning öfver Handskrifter uti skäpen E130:
1-31:4. i Kungl. biblioteket. Upprättad av Lo-
renzo Hammarsköld, upotar omkr. 200 handskrif-
ter, uppställda utan realindelning i nedersta
calleriet (E).

Information

Kortnr:
18053
Låda:
25 Ku-Kö
Text:

U. 133.
K u no g 1. biblioteket -
Förteckning öfver Handskrifter uti skäpen E130:
1-31:4. i Kungl. biblioteket. Upprättad av Lo-
renzo Hammarsköld, upotar omkr. 200 handskrif-
ter, uppställda utan realindelning i nedersta
calleriet (E).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB