Kort #53346

 [Abenius, Knut Wilhelm Allan]
Minnesteckning över kyrkoherden K. W. A. Abenius.
1968.
Se: Wahlund, B.L.: Minnesteckningar vid prästmö-
tet i Strängnäs 1968. 1968.

Information

Kortnr:
53346
Låda:
112 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK A-E
Text:

[Abenius, Knut Wilhelm Allan]
Minnesteckning över kyrkoherden K. W. A. Abenius.
1968.
Se: Wahlund, B.L.: Minnesteckningar vid prästmö-
tet i Strängnäs 1968. 1968.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort