Kort #53324

 Teologi
Praktisk teol
Allmän Kaps.
Hofstedt, [Carl] Axel [Zephyrinus]
Kyrkans pånyttfödelse. En erinran till samtiden.
Stockholm 1902.	8.
1. Allmän öfversikt.

Information

Kortnr:
53324
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

Teologi
Praktisk teol
Allmän Kaps.
Hofstedt, [Carl] Axel [Zephyrinus]
Kyrkans pånyttfödelse. En erinran till samtiden.
Stockholm 1902. 8.
1. Allmän öfversikt.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort