Kort #53345

 Önskningsmål
Teologi
Praktisk teol
Allmän Kaps.
Önskningsmål rörande Svenska Kyrkans lära, guds-
tjenst och författning.
Karlskrona 1880.	8.

Information

Kortnr:
53345
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

Önskningsmål
Teologi
Praktisk teol
Allmän Kaps.
Önskningsmål rörande Svenska Kyrkans lära, guds-
tjenst och författning.
Karlskrona 1880. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort