Kort #53347

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Abrahamsson, G[otthard] B[ertil]
Återblick på Ungdomsförbundets verksamhet.
[Strängnäs 193l]«	8.
Ingår i Strängnäs stifts kyrkliga ungdomsför-
bunds 10-årshögtid. 1930»
Uw; sw.
c eno:

Information

Kortnr:
53347
Låda:
112 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK A-E
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Abrahamsson, G[otthard] B[ertil]
Återblick på Ungdomsförbundets verksamhet.
[Strängnäs 193l]« 8.
Ingår i Strängnäs stifts kyrkliga ungdomsför-
bunds 10-årshögtid. 1930»
Uw; sw.
c eno:

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort