Kort #53337

 Teologi
Praktisk teol.
Allmän
Niemeyer, Aug[ust] Herm[ann]
Briefe an christliohe Religionslehrer ueber popu-
läre und praktische Theologie.
Samlung 1-3
Hal le 1796.- W.	8.
Har tillhört Domprosten Hans Graffman. Gåva
till Gymnasiebiblioteket av Med kand J. W.
Graffman.
K

Information

Kortnr:
53337
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Allmän
Niemeyer, Aug[ust] Herm[ann]
Briefe an christliohe Religionslehrer ueber popu-
läre und praktische Theologie.
Samlung 1-3
Hal le 1796.- W. 8.
Har tillhört Domprosten Hans Graffman. Gåva
till Gymnasiebiblioteket av Med kand J. W.
Graffman.
K

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort