Sök i katalogen

Observera att sökningen sker i det automattolkade textunderlaget. Handskriven text går inte att söka i.

Sökresultat

71 träffar.

Kort 30145

I. d. 6. Stråle, G H Utkast till en biografi öfver Olof von Dalin. Konceptanteckningar, jämte en del afskrifter af Dalins skrifter. Fol.

Kort 7253

i: Vt. 128. Dalin, Olof von Verser D- vid hans graf 1763. -

Kort 1728

Avazu och Wallasis (ordenssällskap Dalin, Olof von (1708-1763) Utdrag af protocollen som blifwit hålne i det Ridderliga förbundet Avazu och Wallasis i: Vf 73

Kort 2664

[Berg, Kersti] Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald En Anonymi Rim öfwer den rara Kersti Berg i liu- set framgifen af Petro Långhundriandro Theol: Studioso 1735. Egenh. dikt. (Tr. i Witterhets- arbeten.) 5 s. i: Autografsaml.

Kort 7220

Dalin, Olof von Inträdespredikan. - i: Vitterhetsstycken.M.S. = Vs. 128,

Kort 7191

Vf. 75. Dalin, Olof von Den Swenska Argus. Orig.af Dalins egen hand, användt vid tryckningen. - Fol. 389 bl.

Kort 7206

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Hyllningstal till person vid inträde i Vetenskapsakademien (?) i: Autografsaml.

Kort 7193

Dalin, Olof von Beskrifning om en runsten vid Drottningholm, som kan tjena till upplysning i Lovöiske historien ([Satir öfver antikvarierna). - 4:o. [Afskrift efter tryck.] = Engestr. B.III.1.27.

Kort 7219

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald "Äta litet, dricka watten..." Egenh. dikt. i: Autografsaml,

Kort 7227

Vf. 82. Dalin, Olof von Sagor och skämtsamma skrifter, 20 st.(däribland äfven några af andra förf.) med register. - 4:o. (=Nescherska saml. 4:o., nr.193. )

Kort 7196

Dalin, Olof von Ett bref till en fröken från en gammal wän angående hennes tre friare, 28 febr. 1743, Engestr. B.II.2.80. (nr 70). [Annan avskr. ] Engestr. B.IV.1.8. (nr 62).

Kort 7197

Dalin, Olof von Bref till "Madame" Stockholm 1765 1/2, - i: Dalin.: Werser, uppsatser, bref och concepter. - 4:o. = Vf. 72.

Kort 7198

Dalin, Olof von Böneskrift. Om Löfhyddo pastorat. - i: Vitterhetsstycken. M.S. = Vs. 128.

Kort 7199

Dalin, Olof von En Celadon gaf frogde [.] rop ... [Anon.] - Avskr. I: V.s.33 a (nr 7).

Kort 7203

I 104 Dalin, Olof von (1708-1763) (?) Förteckningh på så månge af Sweriges Rikes och Konungars Rådh, Som man i anledning af Gambla Chrönickor, Kong:le och Furstelige förlikningar, Föreningar, Försäkringar, Dagtingan, etc: Kunnat igenfinna ... [829-1734].1 vol. 4:o.

Kort 7204

Dalin, Olof von Grafskrift öfver salig Keder. Afskrift, - = Rålamb. 4:o, nr.2.

Kort 7205

i: Vt 128:T Dalin, Olof von Grafskrift öfver Hedvig Taube. -

Kort 7207

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald. "Här kan man om frihet skrika..." Egenh. dikt i: Autografsaml,

Kort 7243

[Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Biografi över Olof von Dalin på tyska av okänd. 2 s. i: Autografsaml.

Kort 7210

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie kansliråd, skald Morgonbön. Egenh. dikt i: Autografsaml.