Kort #7196 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von Dalin, Olof von
Ett bref till en fröken från en gammal wän angående hennes tre friare, 28 febr. 1743,
Engestr. B.II.2.80. (nr 70).
[Annan avskr. ] 
Engestr. B.IV.1.8. (nr 62).

Information

Kortnr:
7196
Låda:
9 D-De
Text:

Dalin, Olof von
Ett bref till en fröken från en gammal wän angående hennes tre friare, 28 febr. 1743,
Engestr. B.II.2.80. (nr 70).
[Annan avskr. ]
Engestr. B.IV.1.8. (nr 62).

Signum:
Engestr. B.II.2.80. (nr 70)
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB