Kort #7193 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von Dalin, Olof von
Beskrifning om en runsten vid Drottningholm,
som kan tjena till upplysning i Lovöiske historien ([Satir öfver antikvarierna). - 4:o.
[Afskrift efter tryck.]
= Engestr. B.III.1.27.

Information

Kortnr:
7193
Låda:
9 D-De
Text:

Dalin, Olof von
Beskrifning om en runsten vid Drottningholm,
som kan tjena till upplysning i Lovöiske historien ([Satir öfver antikvarierna). - 4:o.
[Afskrift efter tryck.]
= Engestr. B.III.1.27.

Signum:
Engestr. B.III.1.27
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB