Kort #7205 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von i: Vt 128:T
Dalin, Olof von
Grafskrift öfver Hedvig Taube. -

Information

Kortnr:
7205
Låda:
9 D-De
Text:

i: Vt 128:T
Dalin, Olof von
Grafskrift öfver Hedvig Taube. -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB