Kort #7203 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von I 104
Dalin, Olof von (1708-1763) (?)
Förteckningh på så månge af Sweriges Rikes och
Konungars Rådh, Som man i anledning af Gambla
Chrönickor, Kong:le och Furstelige förlikningar,
Föreningar, Försäkringar, Dagtingan, etc: Kunnat
igenfinna ... [829-1734].1 vol. 4:o.

Information

Kortnr:
7203
Låda:
9 D-De
Text:

I 104
Dalin, Olof von (1708-1763) (?)
Förteckningh på så månge af Sweriges Rikes och
Konungars Rådh, Som man i anledning af Gambla
Chrönickor, Kong:le och Furstelige förlikningar,
Föreningar, Försäkringar, Dagtingan, etc: Kunnat
igenfinna ... [829-1734].1 vol. 4:o.

Signum:
I104
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB