Kort #7204 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von Dalin, Olof von
Grafskrift öfver salig Keder. Afskrift, -
= Rålamb. 4:o, nr.2.

Information

Kortnr:
7204
Låda:
9 D-De
Text:

Dalin, Olof von
Grafskrift öfver salig Keder. Afskrift, -
= Rålamb. 4:o, nr.2.

Signum:
Rålamb. 4:o, nr.2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB