Kort #16128 Ju

Ju " Ju

flere kockar, ju värre soppa".   Proverbe dramatique

  Se: Oxenstierna, J.G. & De la Gardie, J.G.
                            
                              i: = Vp 3

Information

Kortnr:
16128
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

" Ju

flere kockar, ju värre soppa". Proverbe dramatique

Se: Oxenstierna, J.G. & De la Gardie, J.G.

i: = Vp 3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB