Kort #7189 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie,
kansliråd, skald
"All natur ett mörker war..." Egenh. dikt
i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
7189
Låda:
9 D-De
Text:

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie,
kansliråd, skald
"All natur ett mörker war..." Egenh. dikt
i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB