Kort #7190 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie,
kansliråd, skald
En Anonymi Rim, öfwer den rara Kersti Berg i
liuset framgifen af Petro Långhundriandro Theol:
Studioso 1735. Egenh. dikt. (Tr. i Witterhets-
arbeten.) 5 s.
i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
7190
Låda:
9 D-De
Text:

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie,
kansliråd, skald
En Anonymi Rim, öfwer den rara Kersti Berg i
liuset framgifen af Petro Långhundriandro Theol:
Studioso 1735. Egenh. dikt. (Tr. i Witterhets-
arbeten.) 5 s.
i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB