Kort #7192 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von Dalin, Olof von (1708-63) 
Berättelse om dhe nampnkunnigaste af dhen i
Skotland och Swerige berömmelige Douglasiske
slächten... i pennan fattad åhr 1731. -
Afskrift, 4:o.
=Rålamb. Fol. 148.

Information

Kortnr:
7192
Låda:
9 D-De
Text:

Dalin, Olof von (1708-63)
Berättelse om dhe nampnkunnigaste af dhen i
Skotland och Swerige berömmelige Douglasiske
slächten... i pennan fattad åhr 1731. -
Afskrift, 4:o.
=Rålamb. Fol. 148.

Signum:
Rålamb. Fol. 148
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB