Kort #7202 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von Vf. 77.
Dalin, Olof von
Försök til et Universal-Lexicon, som sträcker
sig til allting och ännu mer. [Afbrutet
med ordet: Consistorium.,]- Wisa och Lyckönskan
af Tomtgubbarne på Drottningholm 1752 m.fl.
oder o. tillfäll.stycken. - 4:o. Egenh. concept. 
_Renskrift. Drottningholm 1764 .-4:o.
= Vf. 78.
Drottningsolms Bibl.-katal.nr.65.

Information

Kortnr:
7202
Låda:
9 D-De
Text:

Vf. 77.
Dalin, Olof von
Försök til et Universal-Lexicon, som sträcker
sig til allting och ännu mer. [Afbrutet
med ordet: Consistorium.,]- Wisa och Lyckönskan
af Tomtgubbarne på Drottningholm 1752 m.fl.
oder o. tillfäll.stycken. - 4:o. Egenh. concept.
_Renskrift. Drottningholm 1764 .-4:o.
= Vf. 78.
Drottningsolms Bibl.-katal.nr.65.

Signum:
Vf77
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB