Kort #7195 Dalin, Olof von

Dalin, Olof von Vf. 76.
Dalin, Olof von 
Beskrifning om en runsten vid Drottningholm .
"Böneskrift om Lovö pastorat. Prof- och Intro-
duetions-predikningar. De 5 stallbröders af-
tongille (med clave af D.Neschers hand). -
1 bd, 4;o.
(=Neschers saml. nr.123.)

Information

Kortnr:
7195
Låda:
9 D-De
Text:

Vf. 76.
Dalin, Olof von
Beskrifning om en runsten vid Drottningholm .
"Böneskrift om Lovö pastorat. Prof- och Intro-
duetions-predikningar. De 5 stallbröders af-
tongille (med clave af D.Neschers hand). -
1 bd, 4;o.
(=Neschers saml. nr.123.)

Signum:
Vf76
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB