Kort #53313

 Teologi
Praktisk teol.
Allmän Kaps.
Bring, S[ven] L[ibert]
Kyrkans handlande såsom objekt för den praktiska
teologien.
Lund 1885.
8.

Information

Kortnr:
53313
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Allmän Kaps.
Bring, S[ven] L[ibert]
Kyrkans handlande såsom objekt för den praktiska
teologien.
Lund 1885.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort