Kort #53329

 ^SKifstunaSam!.
(Teologi
Praktisk teol
Allmän )
K n 8 s, Anders [Olofsson]
Institutiones Theologiae Practicae, in praelectio
nibus publicis breviter propositae, et deinde eo
modo easque ob causas elaboratae et auctae, quae
in praefatione indicantur.Una cum dissertatione
praeliminari, de Veritate et Divinitate Seriptu-
rae Sacrae et Religionis Ohristianae adversus ob-
jectiones hostium Christianismi immotaf et dupli-
ci indice, 1, Rerum ac 2, Manuducente ad medita-
tiones practicas, vel, si placet, homileticas, ex
pericopis Evangelicis et Epistolicis, ad ductum
hujus operis instituendas. Auctore Andrea Knös,
Holmiae 1768,	8.
I nedre kanten på titelbladet initialerna P.H.
På samma blads versosida upprepas de åtföljda
av årtalet 1769# Dessutom finns här uppgift om
Bokens inköpspris:•Pret[ium] 34 D[ale]r Cup[rum
Initialerna avser med största säkerhet prästen
Per Hammarlund, f# 1743»student i TJ-a 1768.F11,
Mag 1773*Prästv« samma år, slutligen 1793 kyrko
herde i Sköldinge Död 1802. På fr, pärmspegeln
A, Hällstrand,Anders Hällstrand el Helgstrand
var f, 1766, Blev e^j^ studier slutligen kyrko
herde i Edsberg 1814 o
W dog 1832#

Information

Kortnr:
53329
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

^SKifstunaSam!.
(Teologi
Praktisk teol
Allmän )
K n 8 s, Anders [Olofsson]
Institutiones Theologiae Practicae, in praelectio
nibus publicis breviter propositae, et deinde eo
modo easque ob causas elaboratae et auctae, quae
in praefatione indicantur.Una cum dissertatione
praeliminari, de Veritate et Divinitate Seriptu-
rae Sacrae et Religionis Ohristianae adversus ob-
jectiones hostium Christianismi immotaf et dupli-
ci indice, 1, Rerum ac 2, Manuducente ad medita-
tiones practicas, vel, si placet, homileticas, ex
pericopis Evangelicis et Epistolicis, ad ductum
hujus operis instituendas. Auctore Andrea Knös,
Holmiae 1768, 8.
I nedre kanten på titelbladet initialerna P.H.
På samma blads versosida upprepas de åtföljda
av årtalet 1769# Dessutom finns här uppgift om
Bokens inköpspris:•Pret[ium] 34 D[ale]r Cup[rum
Initialerna avser med största säkerhet prästen
Per Hammarlund, f# 1743»student i TJ-a 1768.F11,
Mag 1773*Prästv« samma år, slutligen 1793 kyrko
herde i Sköldinge Död 1802. På fr, pärmspegeln
A, Hällstrand,Anders Hällstrand el Helgstrand
var f, 1766, Blev e^j^ studier slutligen kyrko
herde i Edsberg 1814 o
W dog 1832#

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort