Kort #53342

 4*a önnqwis t, A
SesBeskrifning öfwer kartan på statskyrkorna.1885.

Information

Kortnr:
53342
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

4*a önnqwis t, A
SesBeskrifning öfwer kartan på statskyrkorna.1885.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort