Kort #53339

 Teologi
Praktisk teol.
Allmän
Pettersson, C[arl] Fr[edrik]
Den Svenska Kyrkans mest framstående seder, bruk
ooh inrättningar i korthet beskrifna och förkla-
rade.
Hedemora 1868
8

Information

Kortnr:
53339
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Allmän
Pettersson, C[arl] Fr[edrik]
Den Svenska Kyrkans mest framstående seder, bruk
ooh inrättningar i korthet beskrifna och förkla-
rade.
Hedemora 1868
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort