Kort #53326

 EcKi htunasatml-
C Teologi
Praktisk teol.
Allmän) 4^4* fe
K n 8 s, Anders [Olofsson]
Compendium Theologiae Practicae; una cum brevi
delineatione Theologiae Pastoralis practicae#ro-
gatu quorundam editum ab Andrea Knös,
TJpsaliae 1773#	8,
A-ex. har tillhört komministern i Viby-Tånger-
åsa pastorat Anders Bulin, Namn på främre pärm-
spegeln, B-ex har tillhört kyrkoherde Enewald
Isaacsson Widebeck i Wollsjö—Södra Sanby pasto
rat av Växjö stift, Widebeck kom senare på kal
lelse av patronus friherre Beck-Friis på Fiholml
till Jäder i Strängnäs stift.

Information

Kortnr:
53326
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

EcKi htunasatml-
C Teologi
Praktisk teol.
Allmän) 4^4* fe
K n 8 s, Anders [Olofsson]
Compendium Theologiae Practicae; una cum brevi
delineatione Theologiae Pastoralis practicae#ro-
gatu quorundam editum ab Andrea Knös,
TJpsaliae 1773# 8,
A-ex. har tillhört komministern i Viby-Tånger-
åsa pastorat Anders Bulin, Namn på främre pärm-
spegeln, B-ex har tillhört kyrkoherde Enewald
Isaacsson Widebeck i Wollsjö—Södra Sanby pasto
rat av Växjö stift, Widebeck kom senare på kal
lelse av patronus friherre Beck-Friis på Fiholml
till Jäder i Strängnäs stift.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort