Kort #53315

 Teologi
Praktisk teol
Allmän Kaps.
Bring, S[ven] L[ibert]
Trenne uppsatser i praktisk teologi.
Lund 1888.
1.	Den praktiska teologiens betydelse för
kans lif.
2.	Predikans popularitet.
3.	Det kasuelas betydelse för själavården.

Information

Kortnr:
53315
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

Teologi
Praktisk teol
Allmän Kaps.
Bring, S[ven] L[ibert]
Trenne uppsatser i praktisk teologi.
Lund 1888.
1. Den praktiska teologiens betydelse för
kans lif.
2. Predikans popularitet.
3. Det kasuelas betydelse för själavården.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort