Kort #53330

 K o
1
modin
Teologi
Praktisk teol.
Allmän
,[Johan] A[dolf]
Kristus och folkkyrkan
Uppsala 1912*
Ur: Vår Lösen 1912.
8.

Information

Kortnr:
53330
Låda:
111 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI ALLMÄN
Text:

K o
1
modin
Teologi
Praktisk teol.
Allmän
,[Johan] A[dolf]
Kristus och folkkyrkan
Uppsala 1912*
Ur: Vår Lösen 1912.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort