Kort #16695

 
Adam, Alexander
Romerska antiqviteter eller Dé gamla romares
bruk, seder och lagar. Handbok för den studeran-
de ungdomen. Öfvers. från sjette uppl• af S.J.
Callerholm.
+-
D. 1-2.
Stockholm 184-3-44.	8.
*)
1.	111. med omkring 100 träsnitt efter antiken.
XX)
2.	111. med 70 träsnitt och 4 lithogr. plan-
•cher efter antiken.
1 bd
Xj sa K na S
xx) 6 5

Information

Kortnr:
16695
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:


Adam, Alexander
Romerska antiqviteter eller Dé gamla romares
bruk, seder och lagar. Handbok för den studeran-
de ungdomen. Öfvers. från sjette uppl• af S.J.
Callerholm.
+-
D. 1-2.
Stockholm 184-3-44. 8.
*)
1. 111. med omkring 100 träsnitt efter antiken.
XX)
2. 111. med 70 träsnitt och 4 lithogr. plan-
•cher efter antiken.
1 bd
Xj sa K na S
xx) 6 5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB