Kort #16813

 ^<-4
Poulsen, Frederik
Romerska kulturbilder. Övers, av Thure Nyman.
[129 fig.]
Stockholm 1946
4

Information

Kortnr:
16813
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:

^<-4
Poulsen, Frederik
Romerska kulturbilder. Övers, av Thure Nyman.
[129 fig.]
Stockholm 1946
4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB