Kort #16853

 fbis
+ Översikt
öfversigt af grekiska krigsväsendet. 1840.
Se: Melander, Anders

Information

Kortnr:
16853
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:

fbis
+ Översikt
öfversigt af grekiska krigsväsendet. 1840.
Se: Melander, Anders

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB