Kort #16789

 •^RNiicuiJSiOtP
Montesqjuieu, [Charles Louis de Secondat
de]
Herr Montesquious Tankar öfwer orsakerne til de
romares wälde och fall, af fransöskan öfwersatte
efter Hennes Kaj ris Drotningens nådiga befallning
och Kongl. Witterhets-academiens åstundan. Af
o[lof] vjon] p[alin].
~h
Stockholm 1755
8

Information

Kortnr:
16789
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:

•^RNiicuiJSiOtP
Montesqjuieu, [Charles Louis de Secondat
de]
Herr Montesquious Tankar öfwer orsakerne til de
romares wälde och fall, af fransöskan öfwersatte
efter Hennes Kaj ris Drotningens nådiga befallning
och Kongl. Witterhets-academiens åstundan. Af
o[lof] vjon] p[alin].
~h
Stockholm 1755
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB