Kort #16751

 A^fSlSIC.
Gruber, j[ohann] G[ottfried]
Handlexicon i gamla klassiska mythologien, efter
... Jemnte [sic] ett bihang, innehållande R.
Nyerups Ordbok i skandinaviska mythologien. För
scholans och lecturens behof öfvers. af A. A.
Bäckström.
Stockholm 1834
8

Information

Kortnr:
16751
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:

A^fSlSIC.
Gruber, j[ohann] G[ottfried]
Handlexicon i gamla klassiska mythologien, efter
... Jemnte [sic] ett bihang, innehållande R.
Nyerups Ordbok i skandinaviska mythologien. För
scholans och lecturens behof öfvers. af A. A.
Bäckström.
Stockholm 1834
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB