Kort #16818

 klassisk
fbR>J4iU w i HAV
Reland, Adrian
Hadriani Relandi Palaestina ex monumentis vete-
ribus illustrata. [Även grav. titel.j
T. 1-2.
Trajecti Batavorum 1714. L^rav. titel:] Trajecti
ad Rhenum.	8.
1.	3 utvikskartor, 6 kartor, 4 utviksbl.
2.	1 utviksbl.
1 bd
Proveniens: J.A. Tingstadius

Information

Kortnr:
16818
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:

klassisk
fbR>J4iU w i HAV
Reland, Adrian
Hadriani Relandi Palaestina ex monumentis vete-
ribus illustrata. [Även grav. titel.j
T. 1-2.
Trajecti Batavorum 1714. L^rav. titel:] Trajecti
ad Rhenum. 8.
1. 3 utvikskartor, 6 kartor, 4 utviksbl.
2. 1 utviksbl.
1 bd
Proveniens: J.A. Tingstadius

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB