Kort #16844

 

Wennerdahl, Wilhelm Anders
Lexicon mythico-historicum, eller Kort ooh tyde-
lig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nym-
pher ... och åtskilloga hos hedniska folken we-
dertagna bruk, så at the uråldriga dichter utre-
das och förklaras genom historien ... i liuset
framgifwet af ...
Linköping 1748
8.

Information

Kortnr:
16844
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:Wennerdahl, Wilhelm Anders
Lexicon mythico-historicum, eller Kort ooh tyde-
lig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nym-
pher ... och åtskilloga hos hedniska folken we-
dertagna bruk, så at the uråldriga dichter utre-
das och förklaras genom historien ... i liuset
framgifwet af ...
Linköping 1748
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB