Kort #16799

 KljHSSI
Noél, [Franqois Joseph Michel] &
Ghapsal, [Charles Pierre]
Lärokurs i mythologien eller historien om heden-
domens gudomligheter och berömdaste hjeltar,
till upplysande af klassiska författare, skalder
och konstverk. Efter femte uppl. öfvers. af P.A.
Hallström.
+
3. uppl.
Stockholm 1859.	8»
(3), ii, 158 s.

Information

Kortnr:
16799
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:

KljHSSI
Noél, [Franqois Joseph Michel] &
Ghapsal, [Charles Pierre]
Lärokurs i mythologien eller historien om heden-
domens gudomligheter och berömdaste hjeltar,
till upplysande af klassiska författare, skalder
och konstverk. Efter femte uppl. öfvers. af P.A.
Hallström.
+
3. uppl.
Stockholm 1859. 8»
(3), ii, 158 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB