Kort #16839

 
%
r

Sundén, J[ohan] M[agnusj
De romerska antikviteterna. Till de studerandes
tjänst.
2. översedda uppl.
Uppsala 1925.
8.

Information

Kortnr:
16839
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:


%
r

Sundén, J[ohan] M[agnusj
De romerska antikviteterna. Till de studerandes
tjänst.
2. översedda uppl.
Uppsala 1925.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB