Kort #16783

 
Lyth, P[er] G[ustaf]
Lärobok i romerska antiqviteter.
Upsala 1877.
xii,
(1), 147 s
8.

Information

Kortnr:
16783
Låda:
034 KLASS.FORNKUNSKAP
Text:


Lyth, P[er] G[ustaf]
Lärobok i romerska antiqviteter.
Upsala 1877.
xii,
(1), 147 s
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB