Kort #8148

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Strandberg, Carl [dof Tore]
Zur Frage des Veräusserungsverbotes im kirchlich-
en und weltlichen Recht des Mittelalters.
Stockholm (tr. Lund) 1967.	8.
= Rättshistoriskt bibliotek. Bd 11. Skrifter
utg. av Institutet för rättshistorisk forsk-
ning. Ser. 1.

Information

Kortnr:
8148
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Strandberg, Carl [dof Tore]
Zur Frage des Veräusserungsverbotes im kirchlich-
en und weltlichen Recht des Mittelalters.
Stockholm (tr. Lund) 1967. 8.
= Rättshistoriskt bibliotek. Bd 11. Skrifter
utg. av Institutet för rättshistorisk forsk-
ning. Ser. 1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB