Kort #8419

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Widlund, Folke [Magnusson]
Tuberkulinpositivität bei Schulkindern im nörd-
lichen Schweden, ermittelt durch Pflasterproben.
Eine statistische Analyse. [ill.]
Uppsala 1939.	8.
Aus Upsala läkareförenings förhandlingar. N.F.
Bd 44, h. 5-6.

Information

Kortnr:
8419
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Widlund, Folke [Magnusson]
Tuberkulinpositivität bei Schulkindern im nörd-
lichen Schweden, ermittelt durch Pflasterproben.
Eine statistische Analyse. [ill.]
Uppsala 1939. 8.
Aus Upsala läkareförenings förhandlingar. N.F.
Bd 44, h. 5-6.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort