Kort #8214

 Doktors
avhand1
Stockh.
Söderberg, Tom
Stora Kopparberget under medeltiden och Gustav
Vasa. [Summary.] [ill.] [11 planschbi.] [i ut-
vikskarta i pärmficka.]
Stockholm 1932
4

Information

Kortnr:
8214
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors
avhand1
Stockh.
Söderberg, Tom
Stora Kopparberget under medeltiden och Gustav
Vasa. [Summary.] [ill.] [11 planschbi.] [i ut-
vikskarta i pärmficka.]
Stockholm 1932
4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort