Kort #8156

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Ström, Ernst Ture
Hällefors och Grythytte bergslag från år 1640
till omkring 1700. Studier rörande näringsliv
och bebyggelse, arbetsliv och arbetare med sär-
skild hänsyn till Hällefors silververk, [ill.]
[i utvikskarta.]
Lund 1956.	8.
= Meddelande från Göteborgs universitets geo-
grafiska institution. 52.

Information

Kortnr:
8156
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Ström, Ernst Ture
Hällefors och Grythytte bergslag från år 1640
till omkring 1700. Studier rörande näringsliv
och bebyggelse, arbetsliv och arbetare med sär-
skild hänsyn till Hällefors silververk, [ill.]
[i utvikskarta.]
Lund 1956. 8.
= Meddelande från Göteborgs universitets geo-
grafiska institution. 52.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort