Kort #8307

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Törnquist, M[agnus] G-[abriel]
Linjära homogena funktionalekvationer med itere-
rade substitutioner i flera variabler.
Uppsala 1906
8

Information

Kortnr:
8307
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Törnquist, M[agnus] G-[abriel]
Linjära homogena funktionalekvationer med itere-
rade substitutioner i flera variabler.
Uppsala 1906
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort