Kort #8367

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Wasberg, Gunnar Christie
Forsvarstanke og suverenitetsprinsipp. Kretsen om
Aftenposten i den unionspolitiske debatt 1890 -
mars 1905. With an English summary.
Oslo 1963.	8.
= Studia historica Upsaliensia. 10.

Information

Kortnr:
8367
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Wasberg, Gunnar Christie
Forsvarstanke og suverenitetsprinsipp. Kretsen om
Aftenposten i den unionspolitiske debatt 1890 -
mars 1905. With an English summary.
Oslo 1963. 8.
= Studia historica Upsaliensia. 10.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort