Kort #8286

 *[Toll, Johan Christopher]
Se:
Mellander, K., Johan Christopher Toll
litär och politiker under Gustav III.
som mi-
1933.

Information

Kortnr:
8286
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

*[Toll, Johan Christopher]
Se:
Mellander, K., Johan Christopher Toll
litär och politiker under Gustav III.
som mi-
1933.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort