Kort #8358

 Doktors
avhandl
Upps.
Wallin, [Lars] August [Theodor]
Om rubeola eller roseola febrilis epidemica.
Upsala 1881.	8
Sit-Qfkb.

Information

Kortnr:
8358
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors
avhandl
Upps.
Wallin, [Lars] August [Theodor]
Om rubeola eller roseola febrilis epidemica.
Upsala 1881. 8
Sit-Qfkb.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort