Kort #8281

 Doktors-
avhand1.
-Upps.
Tiscornia, Alberto
Statens, godsens eller böndernas socknar? Den
sockenkommunala självstyrelsens utveckling i
Västerfärnebo, Stora Malm och Jäder 1800-1880.
Summary: State, Manorial or Peasants’ Parishes?
Swedish Local Self-government in Transition, c.
1800-1880.
Uppsala (tr. Göteborg) 1992.
= Studia Historica Upsaliensia. 169. Acta
universitatis Upsaliensis.
8.

Information

Kortnr:
8281
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors-
avhand1.
-Upps.
Tiscornia, Alberto
Statens, godsens eller böndernas socknar? Den
sockenkommunala självstyrelsens utveckling i
Västerfärnebo, Stora Malm och Jäder 1800-1880.
Summary: State, Manorial or Peasants’ Parishes?
Swedish Local Self-government in Transition, c.
1800-1880.
Uppsala (tr. Göteborg) 1992.
= Studia Historica Upsaliensia. 169. Acta
universitatis Upsaliensis.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort