Kort #8247

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Tengström, c[arl Fredrik] G[ustav]
Studier över sydbohuslänska inkolentnamn.
Göteborg 1931.	8.
= Göteborgs högskolas årsskrift 37. 1931:2.

Information

Kortnr:
8247
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Tengström, c[arl Fredrik] G[ustav]
Studier över sydbohuslänska inkolentnamn.
Göteborg 1931. 8.
= Göteborgs högskolas årsskrift 37. 1931:2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort