Kort #8217

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Söderlind, Johannes (lians)
Verb syntax in John Dryden's prose.
1
Uppsala ... 1951.	8.
= Essays and studies on English language and
literature. 10.

Information

Kortnr:
8217
Låda:
018 DOKTORSAVHANDL. STR-Ö
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Söderlind, Johannes (lians)
Verb syntax in John Dryden's prose.
1
Uppsala ... 1951. 8.
= Essays and studies on English language and
literature. 10.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort