Kort #8146

 Doktors-
avhandl*
Upps.
Stolpe, Sven [Johan]
Från stoicism till mystik. Studier i drottning
Kristinas maximer. [Zusammenfassung.] [i plansch-
bi.]
Stockholm 1959
8

Information

Kortnr:
8146
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl*
Upps.
Stolpe, Sven [Johan]
Från stoicism till mystik. Studier i drottning
Kristinas maximer. [Zusammenfassung.] [i plansch-
bi.]
Stockholm 1959
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB