Kort #49780

 Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Kaps.
Förnufts-Christendomen
Består den s.k. förnufts-christendomen inför en
allwarlig fömuftspröfning? Populär framställ-
ning af åtskilliga bewis för christendomens gu-
domliga ursprung. Öfwersättning från engelskan
[af Herman Immanuel Carlson] Med ett förord af
P. Wieselgren
Göteborg 1862
8

Information

Kortnr:
49780
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Kaps.
Förnufts-Christendomen
Består den s.k. förnufts-christendomen inför en
allwarlig fömuftspröfning? Populär framställ-
ning af åtskilliga bewis för christendomens gu-
domliga ursprung. Öfwersättning från engelskan
[af Herman Immanuel Carlson] Med ett förord af
P. Wieselgren
Göteborg 1862
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort